Categories

[series] Orange Is the New Black

posted on 23 Sep 2013 00:18 by dfaxtor directory Fiction, Entertainment
 
Orange Is the New Black 2013

เรื่องเขียนจากเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมมอบตัวจากคดีขนเงินข้ามประเทศแล้วต้องติดคุก 15 เดือน ระหว่างนั้นก็เธอก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับสังคมในอีกโลกหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยว

นี่ไม่ใช่หนังแนวคนคุกเรื่องแรกแต่เป็นประเภทนักโทษหญิงที่ค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับหนังแนวนักโทษชาย (ที่มีเยอะกว่าเยอะ)

ส่วนตัวแล้วไม่ชอบค่ะ แต่เพราะต้องนั่งดูกับเจ๊ธิเลยเขียนเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งตูก็เคยดูก็ได้ เหตุผลอะไรจริงอยู่ว่าในคุกหาคนที่สภาพจิตยังปกติอยู่ค่อนข้างยาก อะไรมันก็ไม่น่าดู มีแรงกดดัน มีการจำกัดพื้นที่ และในสังคมปิดเพศเดียวกันมันก็มีพฤติกรรมโฮโมเซ็กส์ชวลเข้ามาด้วย แต่การนำเสนอมันทำให้ซีรี่ส์ดูตลกไม่เครียดจนบางทีมันดูแล้วเหมือน “ปัญญาอ่อน” 

สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์คืนให้คนดูจึงแทบจะงัดออกมาเป็นจุดแข็งไม่ได้เลย มีแต่ดูคนนี้ด่ากับคนนี้ คนนี้เอากับคนนี้ คนนี้จิ้นกับคนนี้ คนนี้โรคจิต คนนี้ประสาท 
 
 
แต่การเขียนจากประสบการณ์จริงนี่เองถึงจะโดนใส่สีตีไข่จนเบลอไปหมดแต่เมื่อมองเราจะเห็นแง่มุมบางอย่างกลับมา ไม่ใช่คนที่ติดคุกทุกคนจะต้องเป็นคนเลวและคนเลวก็ไม่จำเป็นต้องติดคุกทุกคน, มนุษย์มันต้องเอาตัวรอดในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้, จงเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดดีกว่าเป็นคนโง่ที่สอดรู้ไปทุกเรื่อง, เชื้อชาติ ภาษา สีผิว ฐานะมองไม่เห็นเนื้อแท้ของคน ๆ นั้น, คนดีมักจะโดนกลืนไปกับคนไม่ดีได้ง่ายกว่าคนไม่ดีจะเปลี่ยนเป็นคนดี

และอย่าคิดว่า 1 ปีมันนาน มันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันแค่ 1 วันมนุษย์กลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกว่า

http://2.firepic.org/2/images/2013-07/21/pn4sdy7h0s4g.jpg
http://tvafterdarkonline.com/wp-content/uploads/2013/07/Orange-Is-The-New-Black-Title.jpg